O nás

Historie firmy

Renova Praha založena v roce 1991 jako specializovaná firma na generální opravy plášťů budov a renovaci historických fasád. Vývoj společnosti směřoval ke komplexním stavebním pracím. Důraz byl kladen především na zvyšování produktivity práce. Významná se ukázala být pro společnost specializace na obnovu památkově chráněných objektů. Náročné rekonstrukce staveb v historickém jádru Prahy umožnily společnosti neustále se rozvíjet. Perspektivní řemeslné obory podnikání byly vybaveny moderní technologií, které podstatně rozšířily jejich rozsah působení na trhu. Výrobní kapacity společnosti byla soustředěny do průmyslového areálu v Praze Ďáblicích. Certifikace řízení jakosti umožňuje společnosti poskytnout garance soukromým a zahraničním investorům.

Výrobní kapacity

Renova Praha je společností řízenou manažerským způsobem, tak že v každém regionu optimálně využívá místní zdroje pracovní síly případně výrobních kapacit, které by vzhledem ke vzdálenostem k mateřskému závodu investiční akci zatěžovaly zbytečnými náklady. Dimenzování výrobních kapacit je podřízeno především výrobním termínům předání stavebních celků investorům. Filozofií společnosti je v maximální míře zkracovat výrobní termíny, tak aby cena stavebního díla odpovídala produktivitě práce. Zároveň však na stavbách pracují i kmenoví zaměstnanci, tak aby tempo výroby a kvalita stavebních prací byla v souladu s firemními standardy. Výrobní kapacity jsou dostatečné, aby Renova Praha spol s r.o. vlastními silami postavila jakýkoliv objekt od základů až po finální vybavení interiérů.

Renova Praha směřuje ke komplexním dodávkám, proto se zaměřila na vybavení staveb interiéry. Dlouhodobá spolupráce s osvědčenými výrobci, ale i vlastní řemeslná výroba umožňuje vybavit stavby kvalitními a cenově přijatelnými eurookny, interiérovými dveřmi, vestavěnými skříněmi, podlahovými krytinami a dřevěnými obklady z masivu, které jsou zabudovávány do staveb na základě jednotného architektonického záměru. Součástí interiérové tvorby je i produkce zámečnických zakázkových konstrukcí.   

 

Živnostenský list

Kontakt :

RENOVA PRAHA spol s r.o.

Sídlo společnosti

Průběžná 1
100 00 Praha 10
telefon: 274822327
fax: 274822325
email:
renova02@renova-praha.cz

PA290081[2].jpg